Хоріоїдальна васкуляризація є прогностичним біомаркером тривалого подовження ока у короткозорих дітей, яких лікують ортокератологічно: проспективне когортне дослідження

Автори: Hao WuTianli PengWeihe ZhouZihan HuangHongyu LiTengfei WangJingwei ZhangKou ZhangHaoer LiYunpeng ZhaoJia QuFan LuXiangtian ZhouJun Jiang

Джерело: Eye Vis (Lond). 2023 Jun 6;10(1):27. doi: 10.1186/s40662-023-00345-2.

PMID: 37280689 PMCID: PMC10242233 DOI: 10.1186/s40662-023-00345-2

Анотація

Довідкова інформація: попри ортокератологічне лікування (ortho-k), ефективність уповільнення подовження ока при дитячій міопії різна. Поточне дослідження мало на меті дослідити ранні зміни хоріоїдальної васкуляризації через місяць після орто-к лікування та їх зв’язок з однорічним подовженням ока, а також роль таких хоріоїдальних відповідей у прогнозуванні однорічної ефективності контролю орто-к лікування.

Методи: було проведено проспективне когортне дослідження за участю короткозорих дітей, які отримували орто-к. Короткозорі діти віком від 8 до 12 років, які бажали носити ortho-k лінзи, були набрані послідовно з очної лікарні Медичного університету Веньчжоу. Субфовеальну товщину хоріоїдеї (SFCT), загальну субмакулярну площу хоріоїдального просвіту (LA), стромальну площу (SA), індекс хоріоїдальної васкуляризації (CVI), дефіцит хоріокапілярного кровотоку (CcFD) оцінювали за допомогою оптичної когерентної томографії (ОКТ) та ОКТ-ангіографії протягом одного року.

Результати: було включено 50 очей 50 учасників (24 чоловіки), які закінчили однорічне спостереження за розкладом, середній вік яких був 10,31 ± 1,45 року. Подовження ока за рік становило 0,19 ± 0,17 мм. LA (0,03 ± 0,07 мм2), SA (0,02 ± 0,05 мм2) зросли пропорційно після одного місяця орто-k корекції (обидва P < 0,01), як і SFCT (10,62 ± 19,98 мкм, P < 0,001). Багатофакторний лінійний регресійний аналіз показав, що базова CVI (β = - 0,023 мм/1%, 95% ДІ: від - 0,036 до - 0,010), зміна LA за один місяць (β = - 0,009 мм/0,01 мм2, 95% ДІ: від - 0,014 до - 0,003), одномісячна зміна SFCT (β = - 0,035 мм/10 мкм, 95% ДІ: від - 0,053 до - 0,017) незалежно асоціювалися з подовженням ока протягом одного року під час орто-к лікування відповідно до віку та статі (усі P < 0,01). Площа під робочою кривою моделі прогнозування, включаючи базову CVI, зміну SFCT за один місяць, вік і стать, досягла 0,872 (95% ДІ: 0,771 до 0,973) для виділення дітей із повільним або швидким подовженням ока.

Висновки: хоріоїдальна васкуляризація пов’язана з подовженням ока під час орто-к лікування. Ortho-k лікування викликає збільшення кровообігу та товщини хоріоїдеї вже через місяць. Ці ранні зміни можуть служити прогностичними біомаркерами ефективності контролю короткозорості у довгостроковій перспективі. Використання цих біомаркерів може допомогти клініцистам ідентифікувати дітей, які можуть отримати користь від ortho-k лікування, й, таким чином, визначати наслідки стратегії контролю короткозорості.

Доверху