Новини

Аналіз економічної ефективності втручань щодо прогресування міопії у дітей

Мета роботи – визначити економічно ефективні варіанти контролю прогресування короткозорості у дітей. ...

Ефективність використання очних крапель тропікаміду проти циклопентолату для циклоплегічної рефракції у дітей із коричневою райдужкою

Мета дослідження – порівняти кінцеву циклоплегічну рефракцію тропікаміду 1% і циклопентолату 1% у дітей від 3 до 16 років з коричневою райдужкою. Це рандомізоване, контрольоване, багатоцентрове проспективне клінічне дослідження. ...

Вплив утримання вдома на контроль короткозорості за допомогою ортокератологічної корекції у дітей шкільного віку

У дослідженні розглядається, чи впливатиме утримання дітей шкільного віку вдома на контроль короткозорості за допомогою ортокератології. ...

Хоріоїдальна васкуляризація є прогностичним біомаркером тривалого подовження ока у короткозорих дітей, яких лікують ортокератологічно: проспективне когортне дослідження

Мета роботи – дослідити ранні зміни хоріоїдальної васкуляризації через місяць після орто-к лікування та їх зв’язок з однорічним подовженням ока, а також роль таких хоріоїдальних відповідей у прогнозуванні однорічної ефективності контролю орто-к лікування. ...

Ортокератологія для уповільнення прогресування міопії у дітей: систематичний огляд і метааналіз рандомізованих контрольованих досліджень

Мета роботи – провести систематичний огляд і метааналіз рандомізованих контрольованих досліджень щодо впливу ортокератології на уповільнення прогресування короткозорості у дітей. ...

Тривалі варіації та впливові чинники зони лікування носіння ортокератологічних лінз

Мета роботи – дослідити тенденцію зміни зони лікування протягом 12 місяців ортокератологічної корекції з точки зору розміру зони лікування, децентрації та зваженого коефіцієнта розфокусування Зерніке зони лікування. ...

Ефективність ортокератологічної лінзи Euclid у сповільненні осьового подовження

У статті розглядаються дані опублікованих досліджень щодо ефективності лінзи Euclid Emerald для ортокератології. ...

Дитяча міопія та кератоконус: ключові стратегії виявлення й лікування

Педіатричний кератоконус часто важче діагностувати, що призводить до затримки лікування та втрати зору. ...

Вплив багаторазової терапії червоним світлом низького рівня для контролю короткозорості у дітей

Мета дослідження – оцінити ефективність і безпеку повторної терапії червоним світлом низького рівня (RLRL) для контролю короткозорості у дітей. ...

Розробка та валідація простої номограми для прогнозування швидкого прогресування міопії у дітей з ортокератологічною терапією

Мета дослідження – розробити та підтвердити ідеальну номограму та онлайн-калькулятор для прогнозування ризику швидкого прогресування короткозорості у дітей, які користуються ортокератологічною корекцією. ...

Короткозорість і кератоконус у дітей: крос-лінкінг та ортокератологічні лінзи

Дослідження показують, що виникнення та розвиток короткозорості можуть бути пов’язані з різними стадіями біомеханічної мінливості рогівки, й це вказує на те, що зв’язок між короткозорістю та кератоконусом може бути більш поширеним, ніж очікувалося. ...

Очні краплі з низькою концентрацією атропіну не кращі за плацебо для уповільнення прогресування короткозорості

За даними рандомізованого контрольованого дослідження, проведеного Pediatric Eye Disease Investigator Group, використання низьких доз атропіну в очних краплях було не кращим, ніж плацебо, щодо уповільнення прогресування міопії та подовження ока у дітей, які отримували лікування протягом двох років. ...

Вплив тривалого носіння та припинення використання ортокератологічних лінз на параметри очного яблука дітей з короткозорістю

Мета дослідження – оцінити вплив тривалого носіння та скасування ортокератологічних лінз на біологічні показники очних яблук у дітей з короткозорістю. ...

Ортокератологія. Чи можемо ми покращити наш маркетинг?

І навіть маючи тривалий досвід роботи та добре побудовану логістику, завжди варто подумати про те, що можна покращити у своїй роботі. Іноді дуже прості й очевидні впровадження можуть значно покращити результати. ...

Роль 7-метилксантину у профілактиці та контролі короткозорості: мініогляд

Новий кандидат на фармацевтичний контроль прогресування міопії й надмірного подовження ока – неселективний антагоніст аденозину 7-метилксантин (7-MX). ...

Доверху