Новини

Периферична рефракція, відносна периферична рефракція та осьове зростання: дані 18-місячного рандомізованого клінічного дослідження короткозорості при її лікуванні ортокератологічними лінзами

Стаття описує контрольоване дослідження змін периферичної та відносної периферичної рефракції при використанні ортокератологічних лінз у дітей і виявлення предикторів прогресування міопії в рандомізованому контрольованому дослідженні. ...

Вплив комбінованого застосування ортокератологічних лінз і монофокальних окулярів на уповільнення прогресування короткозорості високого ступеня: систематичний огляд та метааналіз

Мета дослідження полягала в проведенні метааналізу про вплив комбінованого застосування ортокератології та монофокальних окулярів на уповільнення прогресування міопії високого ступеня. ...

Ортокератологічні лінзи з підвищеним показником компресії: 2-річне клінічне дослідження контролю короткозорості

Робота описує дослідження ефективності ортокератологічних (ortho-k) лінз з підвищеним показником компресії в контролі короткозорості та їх вплив на стан рогівки протягом 2-років. ...

Вплив розподілу сили рогівки на осьове подовження очей у дітей при використанні трьох різних конструкцій ортокератологічних лінз

Нова стаття присвячена дослідженню кореляції між просторовим розподілом сили рогівки та осьовим подовженням ока при корекції зору трьома конструкціями орто-k лінз впродовж одного року за допомогою уніфікованого математичного методу. ...

Персоналізоване прогнозне моделювання змін товщини субфовеальної хоріоідеї у міопічних підлітків після нічної ортокератологічної терапії

Зміни товщини субфовеальної хоріоідеї після ортокератології мають вирішальне значення в затримці прогресування міопії. ...

Аналіз причин аномального зносу Орто-К лінз

Досліджені причини втрати ортокератологічних лінз через їх злам або втрату, надані більш вичерпні рекомендації щодо клінічного догляду за лінзами. ...

Випадок герпетичного кератиту у носія ортокератологічної контактної лінзи

Ми повідомляємо про випадок герпетичного кератиту у людини, яка носить ортокератологічну лінзу. ...

Нециклоплегічна та циклоплегічна рефракція в осіб шкільного віку Чикаго

Дослідження, яке охопило велику групу дітей шкільного віку, встановило, що значна частина (принаймні 25%) має щонайменше 1 діоптрію різниці між показником циклоплегічної та нециклоплегічної рефрактометрії. ...

Короткостроковий і довгостроковий аналіз біомеханіки рогівки після нічної ортокератології

Мета – дослідити короткострокові та довгострокові біомеханічні зміни рогівки після нічної ортокератологічної корекції (ОК) у порівнянні з пацієнтами, які не носять контактні лінзи. ...

Аналіз задоволеності, комплаєнсу та побічних ефектів серед тих, хто тривалий час носить ортокератологічні лінзи

Завдяки комплексній програмі догляду від практикуючих лікарів і належним правилам вжитку ортокератологічних лінз Ortho-K можна досягти найефективнішого та задовільного результату лікування короткозорих дітей. ...

Аналіз причин припинення використання ортокератологічних лінз: 4-річне ретроспективне дослідження

Хоча ортокератологія позитивно контролює короткозорість, деякі пацієнти припиняють користуватися ортокератологічними лінзами. ...

Уповільнення міопії мультифокальними м’якими контактними лінзами та ортокератологія: 1-річне рандомізоване клінічне дослідження

Це рандомізоване односліпе клінічне дослідження порівнювало ефективність мультифокальних м’яких контактних лінз (МФМКЛ), ортокератологічних контактних лінз і одноразових окулярів для контролю короткозорості. ...

Вплив ортокератологічних лінз нічного носіння на товщину ліпідного шару слізної плівки у дітей з короткозорістю

Ми провели ретроспективне перехресне дослідження дітей, які відвідували Першу афілійовану лікарню USTC у період з липня по вересень 2021 року. Оцінювали ТЛШСП і динаміку моргання. Також досліджували рефракцію та топографію рогівки. ...

Немає користі від додавання атропіну для зменшення осьового подовження у пацієнтів, які використовують ортокератологічні лінзи

Автори дійшли висновку, що інстиляція 0,01% атропіну пацієнтам зі швидким прогресуванням міопії та поганою реакцією на ортокератологічні лінзи за 3 роки суттєво не вплинула на аксіальне подовження очей у порівнянні з використанням лише ортокератологічних лінз. ...

Що треба знати пацієнту, який користується ортокератологічними лінзами Paragon CRT 100 (буклет)

Ми створили буклет для пацієнтів, хто почав користування нічними лінзами Paragon. У цьому буклеті зібрані найбільш поширені питання, що виникають у пацієнтів на початку користування лінзами. ...

Доверху