Розробка та валідація простої номограми для прогнозування швидкого прогресування міопії у дітей з ортокератологічною терапією

Джерело: Curr Eye Res. 2023 May;48(5):465-473. Epub 2023 Jan 16.

Автори: Ying HuangXinyue LiWangyi FangWenting LuoHan YeXiaodong DuYue DiTong Qiao

PMID: 36622263

DOI: 10.1080/02713683.2023.2167212

Анотація

Мета: розробити та підтвердити ідеальну номограму та онлайн-калькулятор для прогнозування ризику швидкого прогресування короткозорості у дітей, які користуються ортокератологічною корекцією (ortho-k).

Методи: ретроспективно оцінено дані дітей, які проходили орто-к-терапію у дитячих лікарнях Шанхая з січня 2018 року по квітень 2021 року. Потенційні предиктори перевіряли за допомогою однофакторного аналізу та двонаправленої поетапної процедури на основі інформаційного критерію Акаіке (Akaike's). Остаточна модель була побудована за допомогою багатофакторної логістичної регресії та перевірена за допомогою внутрішньої когорти перевірки. Для демонстрації остаточної моделі використано номограму та онлайн-калькулятор.

Результати: у цьому ретроспективному дослідженні, що налічувало 560 пацієнтів (1051 ока) з короткозорістю, навчальна група включала 735 очей, а контрольна група – 316 очей. Серед розглянутих 11 потенційних предикторів швидкого прогресування короткозорості чотири змінні, ідентифіковані як незалежні прогностичні чинники, були включені у номограму: вік (відношення шансів [OR], 0,69; 95% довірчий інтервал [CI], 0,61-0,79), базовий сферичний еквівалент (OR, 1,53; 95% ДІ, 1,31-1,79), діаметр зіниці (OR, 0,56; 95% ДІ, 0,32-0,97) і діаметр горизонтальної видимої райдужки (OR, 0,57; 95% ДІ, 0,33-0,97). Середня статистика відповідності для груп навчання та валідації становила 0,705 (95% ДІ 0,664-0,747) та 0,707 (95% ДІ 0,639-0,774) відповідно. Онлайн-калькулятор є загальнодоступним за посиланням https://hycalculatoronline.shinyapps.io/dynnomapp/.

Висновок: у цьому дослідженні розроблено просту у використанні номограму та онлайн-калькулятор, що передбачають ризик швидкого прогресування короткозорості у дітей, які отримували орто-к, і яким, ймовірно, буде корисно раннє втручання та покращене спостереження.

Доверху